Kontakt

Odensvi Hembygdsförening

Kontaktinformation till föreningen

Epost:          info@odensvihembygdsforening.se 

Telefon:

Styrelsen i Odensvi Hembygdsförening 2017

 Ordf.            Birgitta Ellmin

                     Tfn 0221- 600 80

 V.Ordf.        Mikael Andreasson

Tfn 070-6665844

Sekr.            Jan Eriksson

                     Tfn 0227-317 44, 070-686 88 39

Kassör        Berit Pettersson

Tfn 0221-600 36

Ledamöter

Sonja Norgeren

Tfn 070-300 54 69

Åsa Gustafsson

Tfn 0221-810 20, 076-47 20 626

e-post: @gmail.com

Björn Hallenstvedt

Tfn 070-77 46 598

Bo Andersson

Tfn 073-230 53 55

                     Sören Blomkvist

Tfn 0221-600 28

Suppleant    Bjarne Andréasson

Tfn 070-674 35 70

Arkivansv.  Örjan Andersson

Tfn 0221-600 90

Ansvarig   Ingela Welén

facebook   Tfn 070-283 18 97

My Company, 4578 Marmora Road,

Glasgow D04 89GR